تامین کنندگان (تولیدکنندگان و وارد کنندگان) محترمی که میتوانند راساً و بدون واسطه نسبت به عرضه کالا در صنوف مختلف اقدام نمایند، در صورتی که حائز شرایط لازم گردند، می توانند درقالب تامین کننده جدید با فروشگاه همکاری نمایند.          .

بدین منظور لازم است تامین کنندگان محترم درخواست همکاری به همراه لیست محصولات و عکس آنها و سابقه فعالیت خوددرصنف مورد نظر را از طریق ایمیل  برای فروشگاه به نشانی info@modixon.com. ارسال نمایند تا در اسرع وقت بررسی و نتیجه آن به ایشان اعلام گردد.