هرگونه انتقاد،شکایت و پیشنهاد خودرا یه آدرس ایمیل info@modixon.com ارسال نمایید ومطمئن باشیدچون هدف ما مشتری مداری واقعی و نه صرفا شعاری است، از طریق مدیریت پیگیری و نتیجه آن دراسرع وقت اعلام میگردد .