وسایل تزئینی


تابلو رقصنده

213,000تومان قیمت بدون مالیات: 213,000تومان

کار هنر دست ایرانی ویژگی تابلو ها:کلیه قاب ها از جنس pvc درجه 1 با روکش وارداتی میباشدکلیه مجسمه های داخل قاب از جنس پلی رزین میباشد.تمامی کارها با رنگ پلی یورتان که محصول کشور آلمان است رنگ آمیز..

تابلو شام آخر

380,000تومان قیمت بدون مالیات: 380,000تومان

کار هنر دست ایرانی ویژگی تابلو ها:کلیه قاب ها از جنس pvc درجه 1 با روکش وارداتی میباشدکلیه مجسمه های داخل قاب از جنس پلی رزین میباشد.تمامی کارها با رنگ پلی یورتان که محصول کشور آلمان است رنگ آمیز..

تابلو شقایق 103

243,000تومان قیمت بدون مالیات: 243,000تومان

کار هنر دست ایرانی ویژگی تابلو ها:کلیه قاب ها از جنس pvc درجه 1 با روکش وارداتی میباشدکلیه مجسمه های داخل قاب از جنس پلی رزین میباشد.تمامی کارها با رنگ پلی یورتان که محصول کشور آلمان است رنگ آمیز..

تابلو نیلوفر تکی

130,000تومان قیمت بدون مالیات: 130,000تومان

کار هنر دست ایرانی ویژگی تابلو ها:کلیه قاب ها از جنس pvc درجه 1 با روکش وارداتی میباشدکلیه مجسمه های داخل قاب از جنس پلی رزین میباشد.تمامی کارها با رنگ پلی یورتان که محصول کشور آلمان است رنگ آمیز..

تابلو نیلوفر جفتی

2,430,000تومان قیمت بدون مالیات: 2,430,000تومان

کار هنر دست ایرانی ویژگی تابلو ها:کلیه قاب ها از جنس pvc درجه 1 با روکش وارداتی میباشدکلیه مجسمه های داخل قاب از جنس پلی رزین میباشد.تمامی کارها با رنگ پلی یورتان که محصول کشور آلمان است رنگ آمیز..

تابلو کاروان اسب

173,000تومان قیمت بدون مالیات: 173,000تومان

کار هنر دست ایرانی ویژگی تابلو ها:کلیه قاب ها از جنس pvc درجه 1 با روکش وارداتی میباشدکلیه مجسمه های داخل قاب از جنس پلی رزین میباشد.تمامی کارها با رنگ پلی یورتان که محصول کشور آلمان است رنگ آمیز..

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)